Woonzorgcentrum Maanderzand

Het huidige wooncomplex Maanderzand voldoet in woninggrootte niet meer aan de huidige standaard. Meer het staat op een aantrekkelijke plek. De oriëntatie op de zon is goed. De bestaande groene zone tussen straat en voorgevel is een prettig voorgebied en verleent bewoners en bezoekers identiteit en geeft het gebouw een vriendelijk karakter. Het ontwerp voorziet in behoud van deze zone, maar in een nieuwe en versterkte vorm: de buiten-huiskamer.

 
Het huidige woon en zorgcentrum Maanderzand telt ongeveer 100 woningen. Het grootste deel hiervan zijn kleine éénkamer-appartementen. De herbouw van het zorgcentrum voorziet in evenveel woningen, maar substantieel groter en van betere kwaliteit. De grootste opgave is om het aantrekkelijke karakter van het huidige voorterrein te behouden, terwijl in volume het complex verdubbeld tot verdrievoudigd.   Het huidige complex bestaat uit twee gebouwen, elk aan weerszijden van de Henriette Louiselaan. Het Cavaljégebouw is een 100 meter lang aaneengesloten woongebouw van drie lagen, waarvan de begane grond uit garageboxen bestaat. Het hoofdgebouw huisvest de kleine appartementen en een gedateerd restaurant.   In het nieuwe ontwerp biedt het vervangende Cavaljégebouw plaats aan 55 twee-kamer appartementen voor begeleid wonen. De verkeerstructuur van de verdiepingen is zo gekozen dat elke groep van 9 woningen vrij toegang heeft tot de besloten tuin, zonder andere groepen te hoeven doorkruisen. De bakstenen gevel sluit aan bij de omringende bebouwing. Het hoofdgebouw biedt plaats aan ca. 50 grotere woningen, in grootte variërend van 55 tot 90 m2. de verschillende woningtypes zijn bewust door het gebouw heen gemixt. De begane grond bestaat uit het vergrootte restaurant, een multifunctionele concert- en dienstruimte en verhuurbare ruimte voor o.a. winkels, fysiotherapie en een tandarts. De lichte en ranke golvende balkons worden uitgevoerd in hoge-sterkte beton.