Poppodium Hedon

Hedon is het poppodium van Zwolle en wijde omgeving en bestaat al vanaf 1973. Bij de uitbreidingsplannen wordt voorzien in een grote zaal voor 850 personen en een kleine zaal/ café voor 200 personen, het vergroten van de publieksopvangcapaciteit binnen, het verbeteren en uitbreiden van de backstagevoorzieningen en het inpandig brengen van het laden en lossen.

 
Aan drie zijden wordt het huidige gebouw uitgebreid: aan de singelzijde het ontvangstgebied voor het publiek; aan de zuidwestzijde (rotonde) de kleine zaal en aan de noordwestzijde het backstagegebied. De nieuw te realiseren delen zijn herkenbaar gematerialiseerd in het ontwerp, middels een geperforeerde stalen gevel en grote glaspartijen. De publieksentree en –foyer zijn dubbelhoog en gericht op de Singel. Van daaruit zijn de routes naar de zalen helder en overzichtelijk. De grote zaal kent een grote intimiteit, één van de kenmerken die de oude zaal ook had. Het halfronde balkon en de licht getrapte zaalvloer zorgt voor optimale zichtlijnen, ook bij bestoelde concerten. De kleine zaal is een multifunctionele ruimte met royaal daglicht, maar ook verduisterbaar. Het ontwerp gaat uit van zoveel mogelijk behoud van het bestaande. De vergroting van de zaal is een logische uitbreiding van aanwezige constructies. Bestaande vloeren en daken worden daar waar mogelijk hergebruikt. Bijna alle theatertechniek wordt hergebruikt in het nieuwe plan. De huidige klimaatinstallaties worden vervangen door duurzame en energiezuinige installaties, met optimaal gebruik van warmteterugwinning.