Melkweg Amsterdam

Bij de verbouwing van De Melkweg is het entreegbied van De Melkweg uitgebreid en overzichtelijker gemaakt. Publieksstromen worden nu op een vanzelfsprekende manier naar de betreffende ruimtes geleid.

 
De Oude Zaal is ingrijpend verbouwd en van nieuwe installaties voorzien. In The Max, de belangrijkste popconcertruimte, is zowel de vorm van de zaal, van het balkon als van de tribunes zo gekozen dat het publiek een optimaal contact heeft met de optredende artiesten. Onder de kap van het gebouw is een Cinema gemaakt en een theaterzaal. Van de ruimte onder de tribune van dit theater is optimaal gebruik gemaakt door de bar van de Tearoom daar te situeren. De uitbreiding behelst vergroting Poppodium The Max en de Oude Zaal, Media room, Theater, Cinema, vernieuwing entreegebied en laad- en losruimtes.