Woonzorgcentrum Huize Het Oosten

Het woonzorgcomplex Huize Het Oosten bestaat uit serviceappartementen, een verzorgingshuisgedeelte en een verpleegafdeling voor oudere vrijmetselaren. Inspelend op de ontwikkelingen in de zorg besloot Huize Het Oosten dat aanpassingen in het woningbestand noodzakelijk waren en de oudste appartementen te vervangen door nieuwbouw, passend bij de eisen van deze tijd.
TenBrasWestinga ontwierp vervangende nieuwbouw bestaande uit twee woongebouwen en een multifunctionele ruimte. Het ontwerp is er op gericht zo veel mogelijk relatie met het park te creëren.

 
55 levensloopbestendige appartementen, variërend van 55 – 130 m2, kwamen in de plaats van de appartementen die werden gesloopt. Daarnaast werden op de begane grond 10 appartementen onderdeel van een nieuwe zorgafdeling ‘Actief Wonen met Dementie’. Op de afdeling is een gezamenlijke huiskamer en de ruimte van de gang is met verschillende verblijfsplekken ingericht, waaronder een klein sportveld voor de dagelijkse oefeningen. In de kelder zit een parkeergarage en een fitness- en wellness centre. De multifunctionele ruimte midden in het park is geschikt voor verschillende soorten gebruik zoals concerten, filmavonden en congressen. De ruimte biedt samen met de bestaande maçonnieke ruimte en het restaurant mogelijkheden voor bijeenkomsten van de vrijmetselaren. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hebben een leidende rol gespeeld in het hele ontwerpproces. De nieuwbouw is bijna energieneutraal. Op het dak staan zonnecollectoren die zorgen voor warm water en zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Alle appartementen worden verwarmd en gekoeld dmv warmtekoudeopslag uit de bodem. De balkons zijn gemaakt van hoge-sterkte-beton, waardoor het mogelijk was met minder materiaal hele dunne balkons te maken. Voor de grote glasvlakken is permanente zonwering ontworpen van geperforeerde staalplaat met patronen in de vorm van rozen en bladeren van de Japanse esdoorn. Samen met de uitkragende balkons verlaagt dit de koellast in de gebouwen. De materialisering in de algemene ruimtes bestaat uit bamboe op de vloeren en leemverf op de wanden. De woongebouwen met hun dunne uitkragende balkons wonnen de Betonprijs 2013.