Exter Aroma

Smaakstoffenfabriek Exter Aroma legt in hun bedrijfspresentatie steeds meer de nadruk op Food Experience. De huisvesting wordt in dit licht gefaseerd heringedeeld en vernieuwd. Het ontwerp richt zich op aanpassingen in het fabrieksterrein, de entrees van de kantoren en fabrieksgebouwen, de herverdeling van functies in de fabriek en het introduceren van nieuwe functies zoals bedrijfsrestaurant en flexwerken.
Geheel nieuw voor Exter is aandacht die uitgaat naar bezoekers van het complex. Een nieuwe route door het complex is vastgesteld, waarbij soms nieuwe ramen zijn gekomen om het productieproces beter te kunnen laten zien, en ruimtes voor presentatie.