De Witte School

De Witte School in Arnhem is in juli 2005 vrijwel volledig afgebrand. Het uit 1929 daterende gebouw, volgens de architectuur van de Amsterdamse School, was een belangrijk gebouw voor haar omgeving, met grote symbolische waarde voor omringende bewoners.

 
Met dit als uitgangspunt is de oude school volledig herbouwd, en zoveel mogelijk aangesloten bij de oorspronkelijke bouw. Door het aflopende terrein is het mogelijk de aanvullende nieuwbouw (1.000m²) te realiseren in het zogenaamde onderhuis. De bijzondere architectuur van het onderhuis concurreert niet met de architectuur van de school uit 1929, en biedt bovendien terrassen voor de lokalen van het bovenhuis.