Beykoz Kundura – Theater en bioscoop

Om een oude elektriciteitscentrale te transformeren in een multifunctioneel theater zijn wij gevraagd deel te nemen in een internationaal, multidisciplinaire designteam. Het architectonisch ontwerp richt zich op zoveel mogelijk behoud van de historische gebouwen en hun componenten en het maximaliseren van de mogelijkheden voor meervoudig gebruik.

 
De voormalige elektriciteitscentrale heeft oorspronkelijk twee periodes de bouw. De oudste delen, de buitenste delen van het complex, waarschijnlijk gebouwd voor een andere functie, zijn afkomstig uit het midden van de 19e eeuw. De middelste drie gebouwen dateren van net na 1900. De gebouwen zijn in goede staat en vele historische details en installatie-onderdelen worden bewaard. Zowel architectonisch ontwerp als het theater technisch ontwerp richt zich op:   - Zoveel mogelijk behoud van historische gebouwen en hun onderdelen; - Multifunctionaliteit en het maximaliseren van de mogelijkheden voor meervoudig gebruik; - Verbeterde ruimtelijke relatie tussen de 5 afzonderlijke gebouwen van het complex: - Een volledig vlakke vloer zaal voor 200 bezoekers, zonder afbreuk te doen aan het historische gebouw.   De belangrijkste architectonische ingreep is de Vista. De Vista wordt gemaakt door 4 meter hoge - afsluitbare - openingen in de scheidingswanden tussen de afzonderlijke gebouwen. Op festivals en evenementen is het complex dus te ervaren als een coherent geheel. Een andere belangrijke ruimtelijke ingreep is bijna het gehele complex te voorzien van een kelder. Het verhoogt de capaciteit van de publieke ruimte. Voorzieningen worden hier ondergebracht, zodat vanaf de begane grond, op straatniveau, de oude fabrieksgebouwen in hun oorspronkelijke fysieke toestand kunnen blijven. De kelder achter het gebouw biedt alle noodzakelijke backstagevoorzieningen.   De theatertechniek is zeer compleet, maar voorzichtig en terughoudend in het ontwerp. De benodigde installaties en lichte bruggen zijn ontworpen rond het historische gebouw en bouwdelen.   Het bestaande complex bestaat uit vijf gebouwen. Vanuit het p.v.e. beredeneerd kon het theater alleen in de middelste - de grootste - worden gerealiseerd. De gebouwen aan de rechterkant huisvesten entree en foyer. De gebouwen aan de linkerzijde zijn aan multi-functioneel, maar geschikt voor bioscoop. Het theater is toegankelijk van beide kanten.