TenBrasWestinga onderschrijft BNA-manifest Circulair Bouwen
Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat duurzaam is. Het is lang niet altijd makkelijk of mogelijk om precies vast te stellen welk product of materiaal het beste scoort. Zowel het aanbod, de kennis als de technieken ontwikkelen zich en leveren nieuwe inzichten en mogelijkheden op. Toch kunnen we allemaal nu al bijdragen aan een gezonde wereld, waarin toekomstige generaties in dezelfde behoefte kunnen voorzien als wij. Voor het beste resultaat werken we samen in de keten om de kennis en ervaring bij bedrijven samen te brengen en te delen. Circulair bouwen is een belangrijke schakel in een duurzame samenleving. De essentie ervan is dat bouwproducten niet langer een levenscyclus met een begin en einde hebben. In een optimale circulaire economie bestaat geen afval, zij is gebaseerd op een gesloten kringloop waarbij de inzet van nieuwe grondstoffen wordt vermeden. Producten, componenten en materialen worden opnieuw ingezet met behoud van kwaliteit van structurele eigenschappen. En de processen die daarvoor nodig zijn mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. TenBrasWestinga omarmt daarom het BNA-manifest en haar vijf ontwerpprincipes. Het gaat er ons om opdrachtgevers en alle betrokkenen te adviseren om duurzame, realistische en haalbare keuzes te maken. TenBrasWestinga neemt hier graag een sturende rol in, in de overtuiging dat circulair bouwen één van de tools is om tot een betere, betrokkenere, gedeelde samenleving te komen. Voor meer informatie over het Circulair Manifest klik hier.​  
TenBrasWestinga ontwerpt nieuwbouw theater en cultureel centrum Etten-Leur
TenBrasWestinga i.s.m Arup en SVP wint Europese architectenselectie voor nieuwbouw van theater en cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.  Het ontwerp voorziet in volledige nieuwbouw van de bestaande culturele voorzieningen en zal o.a. een vlakke vloer theaterzaal, een kleine zaal, bibliotheek, repetitie- en educatiestudio’s, muziekstudio’s en kantoren huisvesten. Samen met Arup, SVP architectuur en stedenbouw en 4advies wordt het plan verder uitgewerkt.  
TenBrasWestinga wint architectenselectie Theater Bree – België
TenBrasWestinga werd, na een pittige selectie, gekozen uit 5 bureaus als winnaar voor de nieuwbouw van Theater Bree in België. Voor het project is een samenwerking aangegaan met het Belgische architectenbureau Trans. De jury, bestaande uit medewerkers van de gemeente en het theater, koos unaniem voor deze combinatie. Het programma behelst een theaterzaal voor 350 bezoekers, met aanverwante ruimten zoals foyer, kleedkamers, kantoren, technische en werkruimten, en een theatercafé. Het theater zal worden gebouwd op de Malta, in het centrum van Bree, en deels worden ondergebracht in het voormalige magazijn van de Technische Hogeschool. De oplevering voor het theater staat gepland voor juni 2018.
TenBrasWestinga is verhuisd
Bouw theater Beykoz Kundura gestart
In Istanbul is de bouw gestart van de transformatie van de oude electricitetscentrale tot theater en bioscoop. Op dit moment wordt het hele complex wordt onderkelderd. Hiermee wordt de capaciteit van de publieke ruimte vergroot, maar de kelder biedt ook onderdak aan alle backstagevoorzieningen.
TenBrasWestinga bij laatste vijf in architectenselectie Bourla – Antwerpen
De vijf architectenbureaus die een inschrijving mogen doen voor de verbouw en renovatie van de Bourlaschouwburg in Antwerpen zijn bekend. En wij zitten erbij! Speciaal voor de Bourlaschouwburg hebben we een Nederlands-Belgisch team samengesteld. We gaan samenwerken met de Belgische bureaus Arch&Teco en Ney+Partners, en het Nederlandse Theateradvies en Level Acoustics.